Blog

VI SØKER CREW LEDERE!

SørLanet søker crew ledere, bor det en leder i deg?
Søk i dag!

Vi søker ledere til følgende crew:

Markedsføring – Security – Strøm – Game – Tech – Kiosk – CrewCare – Event – Core – Streaming

Send til søknad til post@sorlanet.no